Rodzina ludzka – jej skład i funkcje

Rodzina ludzka jest podstawową komórką społeczną stworzoną w celu zapewnienia opieki nad potomstwem, co jest gwarancją przetrwania gatunku. Ludzka rodzina w przeciwieństwie do zwierząt posiada także aspekt emocjonalny, kulturowy i ekonomiczny. W obrębie rodziny ma miejsce opieka zarówno nad dziećmi jak i dorosłymi.

Rodzina składa się z sieci skomplikowanych i zazębiających się związków krwi (np. między rodzicami i dziećmi lub między rodzeństwem) lub formalnej umowy społecznej (np.małżeństwo)

Przeważnie w skład rodziny wchodzą rodzice, dzieci , niekiedy dziadkowie , w niektórych przypadkach może się zdarzyć, że pod jednym dachem mieszkają też inni krewni( np. wujkowie, ciocie, kuzyni itd.). Obecnie dominuje jednak model rodzinny-mały składający się z matki, ojca i potomstwa.

Współczesna, mała rodzina przeszła wiele zmian. Obecnie coraz więcej matek idzie do pracy i zostawia swoje dzieci pod opieką niani lub w przedszkolu. Tradycyjne role matek i ojca uległy zmianom w ostatnich latach. Zarabianie pieniędzy i opieka nad dziećmi są obecnie uważane za wspólne obowiązki.

Jedną z najważniejszych funkcji współczesnej rodziny jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego środowiska i miłości czyli zaspokojenie głodu, schronienia, wsparcie uczuciowe. Rodzina spełnia też funkcję socjalizującą czyli uczenie dziecka chodzenia, mówienia, jedzenia, czytania, pisania a także odpowiedniego zachowania.