Jak odnosić dużo większe sukcesy w życiu niż inni?

Jeśli chcesz odnosić dużo większe sukcesy w życiu niż inni to koniecznie zatrzymaj się na chwilę na tym tekście. Będzie tu poruszany temat Systemu Mapowania Celów.

O co dokładnie chodzi z tym systemem?

System ten jest wyjątkowy i skuteczny, ponieważ:

  • Stanowi połączenie pradawnej wiedzy z techniką przyspieszonego uczenia się, przeplecioną zasadami wyznaczania celów ku holistycznemu systemowi osiągania sukcesu.
  • Tradycyjne techniki wyznaczania celów koncentrują się na słowach, lewej półkuli mózgu i nieskończonych powtórzeniach, by wtłoczyć cele do naszej podświadomości. A Mapowanie Celów to technika skupiona na obu półkulach mózgu, stosująca obrazy, język podświadomości, spajająca słowa, obrazy i symbole, by stworzyć niezwykłą siłę.
  • Nauka wyznaczania i osiągania celów to naczelna umiejętność życiowa. Pozwala nam nabyć wiele innych umiejętności i zdolności.

System Mapowania Celów został opracowany przez Briana Mayne i opublikowany w poradniku “Mapowanie Celów”.  Ten praktyczny podręcznik niezwykle oryginalnej techniki pokazuje nam, jak stosować poznane umiejętności w obliczu każdego celu czy zamiaru.

Brian Mayne, autor książki “Mapowanie celów”, jest mówcą motywacyjnym, autorem książek i trenerem. Jego główny przekaz, dotyczący samodoskonalenia poprzez praktykowanie osobistej umiejętności dobierania reakcji oraz motywacji napędzanej celami okazały się skuteczne i popularne zarówno w świecie korporacyjnym, jak i wśród wielu osób prywatnych, przychodzących na jego publiczne prezentacje.

Anthony Robbins powiedział o nim “Brian jest jednym z najlepszych pomocników w tworzeniu najwspanialszych projektów życia, nie tylko celów, ale i podwalin długotrwałego sukcesu. Jego system mapowania jest nie tylko genialny, ale i naprawdę skuteczny.”

“Mapowanie Celów” Brian Mayne, poznaj ten poradnik tutaj >>>