Czy współczesna kobieta jest zadowolona ze swojego życia?

Przez stulecia kobiety walczyły o to, aby wyjść spod dominacji mężczyzn. Teraz, w dobie XXI wieku, gdy problem równouprawnienia został w wielu krajach pozytywnie rozwiązany, sytuacja kobiet uległa radykalnej zmianie. Przed współczesną kobietą otworzyły się szerokie możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Większość kobiet korzysta oczywiście z tym możliwości, ale czy kobiety XXI wieku są szczęśliwe? Czy współczesna kobieta jest zadowolona ze swojego życia?

Śmiem wątpić czy tak jest….

Wiele kobiet obecnie żyjących przekonanych o konieczności wyzwolenia się spod dominacji mężczyzn, ze szkodą dla swej kobiecości, przejęły wzorce męskie, odcinając się w ten sposób od swej wewnętrznej natury. Przez to współczesna kobieta jest samotna i zagubiona, nierzadko w konfrontacji z sytuacjami nie do rozwiązania.

Doszło nawet do tego, że współczesna kobieta, nie wie kim jest.

O problemie tożsamości, powołania kobiety żyjącej współcześnie pięknie opowiada książka Jo Croissant pt. ” Kobieta. Kapłaństwo serca ” – kliknij zobacz opis, spis treści i fragmenty książki 

 kobieta-kapłaństwo serca